Oppervlakte bestraling

06 februari 2022 10:05

Mede door de financiele bijdrage van het Verbeeten Fonds is onderstaand initiatief door het Verbeeten Instituut tot stand gekomen. Daarover is op 3 februari 2022 onderstaand persbericht over opgesteld:

Instituut Verbeeten koploper in patiëntvriendelijker bestralen
Uniek in Nederland: oppervlaktescanning voor alle borstkankerpatiënten beschikbaar
Ruim 4.000 patiënten met kanker worden jaarlijks bij Instituut Verbeeten
bestraald. Om de zorg nog patiëntvriendelijker én toekomstbestendig te maken,
is de techniek oppervlaktescanning sinds januari 2022 op alle
bestralingstoestellen geïnstalleerd. Daarmee is Instituut Verbeeten het eerste
behandelcentrum voor kanker in Nederland dat deze techniek op al haar
locaties kan toepassen.
Voor alle borstkankerpatiënten
Het bestralen van álle borstkankerpatiënten met deze techniek is uniek in Nederland.
Voorheen kreeg een borstkankerpatiënt bij Instituut Verbeeten tatoeagepuntjes op de
huid geplaatst om de patiënt tijdens de bestraling in de juiste houding te leggen, vaak
een onwenselijke zichtbare herinnering. Dankzij oppervlaktescanning zijn de
tatoeagepuntjes voor deze patiënten bij Instituut Verbeeten voorgoed verleden tijd.
“Met de techniek oppervlaktescanning brengen we de positionering van de patiënt naar
een hoger niveau”, aldus Mariska de Smet, klinisch fysicus bij Instituut Verbeeten. “Door
middel van deze techniek kunnen we tijdens de bestraling nauwkeurig de beweging van
de patiënt in de gaten houden.
Eerste in Nederland met stralen zonder masker
Bij de bestraling van de hersenen, is het hoofd van de patiënt normaal gesproken door
middel van een bestralingsmasker vastgeklemd op de behandeltafel, iets wat patiënten
als vervelend kunnen ervaren. Voor claustrofobische patiënten kan dit soms zelfs een
onmogelijke taak zijn.
“Op onze locatie in Breda had ik een patiënt die eerder bestraald was met een masker,
wat voor hem een enorme drempel was om de bestraling te ondergaan. Het is mooi dat
we onze patiënten nu oppervlaktescanning bieden en dat ze daarvoor op alle locaties
terechtkunnen.” Mariska van de Sande, radiotherapeut-oncoloog.
Waardegedreven zorg
Dankzij de installatie van oppervlaktescanning op al haar toestellen geeft Instituut
Verbeeten invulling aan haar missie van waardegedreven zorg. Zorg op maat en
patiëntvriendelijkere behandelingen met verbetering van de kwaliteit van leven.
De afgelopen jaren heeft Instituut Verbeeten, mede dankzij financiering door Stichting
Verbeeten Fonds, uitgebreid onderzoek gedaan naar oppervlaktescanning bij patiënten.
Daarnaast werkt Instituut Verbeeten nauw samen met leverancier Varian, om de
kwaliteit en het gebruik van Identify, het oppervlaktescanning systeem, naar een nog
hoger niveau te tillen.
“Oppervlaktescanning is een uitstekend voorbeeld van waardegedreven zorg. Het
vergroot de nauwkeurigheid van de behandeling én de patiëntvriendelijkheid.” Niels
Wijdogen, managing director Varian Medical Systems Nederland.
Uitbreiding naar andere kankersoorten
In de loop van 2022 en 2023 wil Instituut Verbeeten de techniek oppervlaktescanning
verder uitbreiden naar andere kankersoorten. Daarvoor wordt momenteel onderzoek
verricht door de afdeling klinische fysica van Instituut Verbeeten, in nauwe
samenwerking met leverancier Varian.