Missie en visie

Het Verbeeten Fonds steunt initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de zorg voor kankerpatiënten. Ook de kwaliteit van leven en direct betrokkenen moeten voldoende aandacht krijgen. Het Verbeeten Fonds heeft als stichting eigen rechten en plichten en met een duidelijk doel: het verwerven van gelden uit schenkingen en het (doen) organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten om in te kunnen zetten bij het bevorderen en ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek gericht op het genezen of verlichten van de gevolgen van kanker of activiteiten gericht op het verlichten van de directe gevolgen bij het lijden aan kanker. De verworven geldmiddelen zullen worden ingezet bij, ziekenhuizen of instellingen binnen het werkgebied van mensvriendelijke bestrijding van kanker en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Kanker in cijfers

  • 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
  • Per jaar krijgen 109.663 mensen kanker, waarvan 56.964 mannen en 53.699 vrouwen
  • 90% is 50 jaar of ouder
  • 44.885 mensen overlijden in een jaar
  • 5 jaar na de diagnose is 64% van de mensen nog in leven
  • 10 jaar na de diagnose is 54% van de mensen nog in leven